REFERENCE

Od 2018-2020 sudjelovali smo u 136 projekta iz sljedećih područja:

Provođenja postupka usklađivanja postojećih akata, donošenja novih pravnih akata i popratnih odluka, izjava i ostalog, a sve u skladu s Općom Uredbom (EU) broja 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018.od 09.05.2018.godine)Izrade elaborata zaštite osobnih podataka (GDPR).

Provođenje usklađenje sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019) za tijela javnog sektora.

Primjenu i provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama .Provođenje postupka usklađivanja postojećih akata, donošenja novih pravnih akata i popratnih odluka, izjava i ostalog, a sve u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama “Narodne novine”, br25/13 I 85/15.

Izrade strategije upravljanja državnom imovinom& Godišnji plan upravljanja imovinom.

Po zahtjevu dostaviti ćemo referencu za navedene usluge