POVIJEST

Poduzeće Synergy Q osnovano je 12.12.2017. u Zagrebu kao obrt za usluge. Vlasnik poduzeća, Davor Žeželj, posjeduje višegodišnje iskustvo i znanja u  uslužnim djelatnostima, stečeno radom u inozemstvu u više organizacija i u vlastitoj firmi u razdoblju od 1993. godine do danas. Posao se u najvećoj mjeri sastojao od kombinacije savjetničkih  i komercijalnih aktivnosti. Vrlo je sposoban u održavanju postojeće mrežu klijenata, ali također i za privlačenje novih klijente te prepoznati nove poslovne prilike. Obzirom na prirodu posla, posjeduje napredna znanja u području komunikacija. Radom u vlastitim tvrtkama  stekao je i iskustvo u području vođenja poslovnih procesa, vođenja  radnih timova, delegiranju poslova te stvaranja produktivnog radnog okruženja.

Iz tog se razloga po povratku iz inozemstva odlučio za  pokretanje samostalne djelatnosti, gdje će imati „slobodne ruke“ kreiranja vlastite razvojne strategije, temeljene na kreativnosti, korištenju najnovijih rješenja u djelatnosti na međunarodnoj razini, te na inovativnosti.

Većinu poslova obavlja osobno uz vanjske suradnike.

Naglasak daje na kvalitetu proizvoda i usluga, razvoj novih usluga, investiranje u trajna obrtna sredstva stvaranje novih prihoda poslovanja i optimizacije troškova, odnosno ostvarenja tekuće likvidnosti, te u širenje kompetentnih stalnih suradnika.