PODACI O PROJEKTU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 u poduzeće Synergy Q

Korisnik: SYNERGY Q, OBRT ZA USLUGE, VL. DAVOR ŽEŽELJ, ZAGREB, ULICA RADOSLAVA CIMERMANA
36 A

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0305.

Poziv: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom(ISO i slične norme)

Kratki opis projekta:
Poduzeće Synergy Q bavi se poslovnim savjetovanjem u segmentu procjene rizika i zaštite osobnih
podataka, upravljanjem i procjenom rizika te implementacijom zakonskih akata temeljem Zakona o
zaštiti podataka i najnovijega GDPR-a.

Uloga projekta je osigurati dodanu vrijednost uslugama iz spomenutih djelatnosti na razini poduzeća
uvođenjem:

 1. Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi ISO 9001:2015
 2. Sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima normi ISO 14001:2015
 3. Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema zahtjevima normi ISO 45001:2018.

Provedbom projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje usluga, bolja poslovna konkurentnost
poduzeća, očuvanje radnih mjesta, a stvorit će se i pozitivna okolina za nova zaposlenja.

Cilj:

 1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog
  gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu
  roba i usluga te jačanju njihove konkurentske pozicije.
 2. Svrha projekta: Povećati konkurentnost poduzeća Synergy Q na domaćem i međunarodnim
  tržištima ulaganjem u uvođenje i certifikaciju sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno
  priznatih normi ISO 9001, 14001 i 45001.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • Pokazatelj 1. Broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje (certificiran): 3
 • Pokazatelj 2. Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva) – CO06: 44.816,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 298.716,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 253.900,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10.02.2020. – 10.02.2021.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Davor Žeželj, voditelj projekta

E-mail: davorzezelj@synergyq.hr

Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Synergy Q, vl. Davor Žeželj.“